Novinky Akce

16. 01. 2012 - Malé střešní FVE se po dlouhé pauze již zase připojují

Počátek roku 2012 zřejmě po dvou mrtvých letech zase začíná přát malým decentrálním zdrojům elektrické energie. Dne 22.12. 2011 se objevila zpráva že mezi distribučními společnostmi a ČEPS, a.s. byla aktualizována smlouva o připojení distribuční soustavy k přenosové soustavě ČR a tím došlo k uvolnění distribuční kapacita pro uzavírání nových smluv o připojení výroben FVE a VTE k její distribuční soustavě. Mluví se o 75 MW pro celou ČR, což je ve světle předchozích instalací takové malé plivnutí do rybníku. Nicméně příznivcům solární energie tato zpráva dává naději vzniku až několika tisíců střešních fotovoltaických elektráren menších než 30 kWp.

Při bližším finančním porovnání situace z doby největšího fotovoltaického boomu v r.2010 a aktuálních podmínek však začíná pozitivně hodnotit dnešní podmínky FVE i finanční investor. V roce 2010 zelený bonus činil 12,15 Kč/kW, zatímco pro rok 2012 zelený bonus činí 5,08 Kč/kW, tedy 41% z původní hodnoty. Cena energie a doprovodných položek přitom roste, takže u malého uživatele spotřebujícího většinu energie vyrobené FVE lze do výnosů připočíst dnešních 4 koruny/kW hrazené energetické společnosti.

Nejvýznamnější součást elektrárny, fotovoltaický panel, přitom zaznamenala cenový pokles ze 75.000,-Kč/Wp v roce 2010 na 35.000,-Kč/Wp v roce 2012, tedy na 46% původní hodnoty. Očekáváme-li další pokles cen technologií, vypadá budoucnost malých fotovoltaických instalací. Při výpočtu návratnosti se tedy vracíme na nějakých 7-8 let, resp. na investiční výnos 10% při zohlednění 20ti let životnosti malé FVE.

Závěrem nutno podotknout, že rozvodné společnosti deklarují individuální posuzování každé žádosti.  Jazýčkem na vahách při schvalování připojení do sítě tak může být stav lokálního elektrického vedení i počet přípojných míst na lokální větvi elektrického vedení. Pro předběžné posouzení podmínek, přípravu žádosti i případné vyjednávání o technických podmínkách se tak můžete na TopBio, a.s. kdykoliv obrátit. V rámci komplexního dodání díla FVE Vám tyto služby rádi poskytneme.
Na výpis novinek

 

top-in.cz top-in svatopetrska

czen