Novinky Akce

22. 05. 2013 - Nejlepší studentský záměr v Č.Budějovicích

 V Českých Budějovicích proběhlo dne 22. května 2013 představení 5 nejlepších podnikatelských záměrů, které připravili studenti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v rámci třísemestrálního předmětu Firma.  Jelikož Ekonomická fakulta (EF) dlouhodobě spolupracuje s TopBio Business Angels Clubem, zasedli v porotě vedle 4 zástupců profesorského sboru i 3 zástupci z neakademického prostředí (ředitelka JVTP Ing. Petra Vachová, manažerka TopBio BAC Ing. Michaela Novotná a investor Ing. Petr Mandelík). Pro odpoutání se od školského prostředí a lepšího vcítění se do podnikatelské atmosféry probíhaly prezentace v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku.

Po skončení akce studenti dodali, že hodnotitelé z praxe nalezli v jejich business plánech mnoho oblastí, nad kterými se nezamýšleli nebo je viděli z jiného pohledu. Dva týmy se pokusí tato témata doplnit a po skončení studia se do podnikání pustit.

Manažerka TopBio BAC Ing. Michaela Novotná prodiskutovala s děkanem EF doc. Ing. Ladislavem Rolínkem, Ph.D., že bude s příštími studenty projektu Firma spolupracovat již v průběhu semestru, aby byly při závěrečném hodnocení podnikatelské záměry více připraveny přímo k realizaci v praxi případně k zainvestování soukromým investorem.


Na výpis novinek

 

top-in.cz top-in svatopetrska

czen