Novinky Akce

10. 12. 2016 - Invest Day 2016 Jihočeské univerzity

Spolupráce Top-in.cz s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice umožnila účast Ing. Pavla Strašáka v investorské porotě již tradiční celouniverzitní soutěže Invest Day 2016.

Tři finalisté soutěže probíhající od počátku školního roku 2016/2017 předvedli vyspělé prezentace s velkou pravděpodobností realizovatelných podnikatelských záměrů. Vítězem letošního ročníku se stal bc. Robin Vodák, na jehož týmu při prezentaci bylo znát zaujetí bývalých profesionálních sportovců. "Jsme přesvědčeni, že když kluci zdokonalí prezentovanou službu a udrží koncentraci, dopracují se velmi rychle k funkčnímu businessu. Díky jejich zaujetí jsme ochotni tento start-up nápad financovat" dodal za porotu Pavel Strašák. Vítězům gratulujeme, účastníkům děkujeme za kvalitní předvedené výkony a všem přejeme hodně úspěchů, nejen v roce 2017.

Soutěž Invest Day si klade za cíl "zažehnout počáteční jiskru podnikatelských záměrů" je otevřená všem studentům prezenční či kombinované formy studia Jihočeské univerzity. Studenty láká možnost konzultovat vlastní podnikatelské záměry ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro inovační podnikání a ti nejúspěšnější se propracují před investorskou porotou do konečné soutěže o hodnotný tablet iPad a další ceny.


8

Na výpis novinek

 

top-in.cz top-in svatopetrska

czen