Novinky Akce

28. 04. 2017 - Kapitálové posílení pro investici do IC SVATOPETRSKA

Top-in.cz, a.s. vydává novou emisi akcií, která zajišťuje doplnění vlastního kapitálu k financování rekonstrukce první a nejvýznamnější části areálu SVATOPETRSKA. Úpisem emise dojde k navýšení vlastního kapitálu Top-in.cz o více než 25 mil.Kč, tedy na hodnotu přes 70 milionů.
Zároveň se Top-in.cz stane jediným vlastníkem areálu SVATOPETRSKA, což umožní jednodušší zprocesování výstavby a jejího financování.

Upisovatelem nových akcií bude Nadace Veronica, se kterou na investici do areálu spolupracujeme od samého počátku. Společnými silami jsme identifikovali strategii otevření areálu městu a jeho občanům a kromě projekce na vysoké technické úrovni pracujeme na vizi pestrého využití areálu propojeného i s revitalizovanou řekou Ponávkou.
Nadace Veronica je největší moravskou nadací zaměřenou na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Prostředky nadace jsou investovány s respektem k jejímu poslání do zelených projektů a z výnosů těchto investic nadace poskytuje granty či podporu záměrům prospívajícím místním komunitám a zlepšování prostředí. 
Projekt přestavby areálu SVATOPETRSKA je tak unikátní nejen využitím všech dostupných zelených technologií a tím, že jde o revitalizaci brownfieldu ve prospěch nájemníků areálu i okolo bydlících občanů, ale i tím že jedním z významných partnerů projektu je právě v tomto oboru dlouho působící nadace.
Na výpis novinek

 

top-in.cz top-in svatopetrska

czen