Novinky Akce

15. 01. 2009 - Bio kupuje již 40 procent spotřebitelů

Biopotraviny se stávají samozřejmostí při nákupu českých spotřebitelů. V současné době kupuje biopotraviny 39 % spotřebitelů, z toho 14 % pravidelně (alespoň jednou týdně). Národní logo BIO, kterým se biopotraviny označují, zná již 54 % spotřebitelů, prodejce biopotravin ve svém okolí zná již 74 % spotřebitelů. Vyplývá to z aktuálních výsledků průzkumu trhu s biopotravinami.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že spotřebitelé již mají poměrně jasnou představu o tom, co biopotraviny jsou a jaké jsou pozitivní přínosy jejich konzumace.

„Spotřebitelé již vědí, že konzumací biopotravin chrání své zdraví. Je ale nezbytné, aby si spotřebitelé spojovali biopotraviny s konkrétními ekofarmáři a výrobci biopotravin, i s pozitivními dopady, které má ekologické zemědělství na životní prostředí. Nejsme spokojeni s tím, že více jak polovina biopotravin na našem trhu je z dovozu, je proto potřebné soustředit se na propagaci českých biovýrobků především pak na podporu regionálních výrobců,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Poslední obdobný průzkum ministerstva zemědělství proběhl v červenci 2006, v té době kupovalo biopotraviny pouze 29 % spotřebitelů, z toho 3 % pravidelně, logo BIO znalo pouze 23% spotřebitelů. Největší překážka pro nákup biopotravin byl v roce 2006 nedostatek informací, v současné době již tato překážka v podstatě neexistuje. Stabilní překážkou tak zůstává hlavně cena biopotravin.

„Cenu biopotravin je nutné chápat jako přirozený regulační mechanismus rozvoje trhu s biopotravinami, který je dán tím, že ne všichni spotřebitelé si uvědomují výhody ekozemědělství a jeho výrobků a nejsou ochotni vyšší cenu zaplatit. Rozvoj trhu s biopotravinami bude postupný a biopotraviny budou vždy alternativní nabídkou vedle potravin běžných,“ sdělil náměstek ministra zemědělství Jiří Urban.

Spotřebitelé podle průzkumu nejvíce kupují mléčné biovýrobky, pečivo, ovoce a zeleninu. Pokud v roce 2006 znalo ve svém okolí prodejce biopotravin pouze 22 % spotřebitelů, v současné době je to již 74 %. Stejně tak v roce 2006 znalo ve svém okolí ekofarmáře pouze 6 % spotřebitelů, v současné době je to 15%.

TopBio známost českých biopotravin podporuje svými výrobky z provozovny Biomlýna ležícího na úpatí Českomoravské vysočiny, nedaleko Náměště nad Oslavou. Dále již několikátým rokem rozvíjíme projektovou spolupráci jejichž výsledkem jsou ve výhradně českém biopodání např. trvanlivé biopečivo, biomošty, biosirupy, či jinak zpracované bioovoce.

S využitím zdroje: MODERNÍ OBCHOD


Na výpis novinek

 

top-in.cz top-in svatopetrska

czen