Cookies management by TermsFeed Generator

Inovační centrum Brno

INOVAČNÍ CENTRUM

Novinka 2024: Inovační centrum District Svatopetrská

Po zralé úvaze a téměř dvouleté projekční přípravě přistupujeme k demolici objektu D areálu a výstavbě nového objektu na přibližně stejném půdorysu, jen s větší intenzitou využití plochy. Demolice proběhla v měsíci dubnu 2024, výstavba bude zahájena v polovině roku. Vznikne tak druhá největší budova Areálu Svatopetrská s 3 200 metry užitných ploch, které budou k dispozici od 1.1.2026.
District Svatopetrská přiléhá k řece Ponávce a parku Mariacella. Budoucí uživatelé IC District budou vedle prostor s nízkoenergetickým provedením přirozeně těžit z celé infrastruktury areálu. Bližší informace o objektu District a jeho jednotkách získáte na webu areálu.

Hlavní výhodou pro malé a střední podniky, či startupy mířící do District Svatopetrská kromě zvýhodněného nájemného bude přístup k rozsáhlým geodatům, odbornému mentorství a podpoře. Rovněž k vazbám na investory a akademické zdroje, a nabídku široké škály aplikací a služeb založených na geoinformatických datech, včetně datového centra. Firmy mohou těžit zejména z přítomnosti českého leadera v oblasti geodat TopGis, dostupnosti jeho dat a odborníků.

Vize Inovačního centra v Areálu Svatopetrská

"Postupnou přestavbou a otevřením bývalého brownfieldu výzkumného ústavu vytváříme v těsné blízkosti centra Brna Inovační centrum SVATOPETRSKA, které nabízí dostupné nízkoenergetické prostory a 360° zázemí i služby pro inovační firmy a jejich spolupracovníky."

Partnery Inovačního centra Svatopetrská jsou:

  • Top-in.cz, a.s. - provozovatel Inovačního centra i celého areálu
  • Masarykova Univerzita, katedra Geografie - na základě Smlouvy o spolupráci
  • Jihomoravské inovační centrum (JIC) - na základě Memoranda o spolupráci
  • JAIP, o.p.s. (Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání) - na základě Smlouvy o spolupráci
  • PINK (Podnikatelský inkubátor Kroměříž) - na základě Letter of intent
  • N1 Ventures (Nation one, venture kapitálový fond) - na základě Letter of intent
  • Smart City Innovations Institut, z.ú. - na základě Letter of Intent
  • TopGis, s.r.o. (přední pořizovatel mapových podkladů ČR a inovátor) - na základě Smlouvy o spolupráci

Hlavní zaměření IC Svatopetrská je na firmy podnikající v oblasti moderních technologií, ochrany životního prostředí a zvyšování bezpečnosti - prostory Inovačního centra jsou osídleny zejména firmami z oblasti geoinformatiky, geodezie a mapových služeb, dále z oblasti Smart cities či různých služeb souvisejících například s IT, vývojem a on-line marketingem.

Inovační centrum Svatopetrská je umístěno v největší budově areálu, tedy objektu C. Zde je od března 2019 k dispozici 4.500 čtverečních metrů kancelářských, technologických, vývojových a skladových prostor.
Objekt byl již před energetickou krizí rekonstruován v chytrém energetickém standardu. Samozřejmostí je kvalitní izolace objektu, využití všech dostupných řešení úspory energií. Všechny prostory jsou tedy provedeny v nízkoenergetickém standardu a mají separátní měření a vyúčtování médií.
K areálu v lokalitě přiléhající centru Brna i rychle dostupné z křižovatky dálnic D1 a D2 náleží dostatečně dimenzované plochy parkování, zázemí pro cyklisty a udržované venkovní plochy zeleně. V místě je restaurace Bernard a přes silnici obchod Albert. Firmy tak potvrzují, že v lokalitě je vše co si mohou jejich zaměstnanci a partneři přát.

Projekt IC Svatopetrská navazuje na dlouhodobou činnost provozovatele v inovačním podnikání a na projekt Business Angels Clubu. Kromě možností zasídlení firem tak kromě moderních kanceláří, konferenčního a jednacího zázemí, výkonných serveroven a 24 hodin areálem poskytovaných služeb, nabízí partnerské služby infrastruktury v právním a finančním poradenství, možnostech validace podnikatelských záměrů, i kontaktu a komunikaci se zkušenými investory.
Plochy projektu IC Svatopetrská jsou po uplynutí necelého roku od kolaudace plně obsazené. Výjimečně krátkodobě uvolněné prostory, nebo rezervaci pro takový případ, tedy prosím poptávejte u správy Areálu SVATOPETRSKA.

Projekty Inovační centrum Svatopetrská spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK:

Název projektu: Top-in.cz Inovační centrum SVATOPETRSKA
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_074/0007388

Projekt Inovační centrum SVATOPETRSKÁ si klade za cíl upravit a oživit brownfield na okraji centra Brna – areál bývalého výzkumného ústavu - a proaktivně přispět k rozvoji podnikání a šíření inovací vybudováním pokročilého podnikatelského inkubátoru, který bude poskytovat zázemí a služby pro inovační firmy. Zaměření ICS je především na firmy v oblasti moderních technologií šetřících životní prostředí a zvyšujících bezpečnost.


Název projektu: TOP-IN ÚSPORY ENERGIÍ BUDOVA C
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010488

Předmětem projektu je zvýšení energetické efektivnosti budovy firmy Top-in.cz, a.s. Jedná se o soubor opatření v souladu s výzvou programu Úspory energie (snížení nákladů na vytápění, snížení emisí Kč/kg CO2, zlepšení podmínek pro pobyt v budově v zimních a letních měsících).