Cookies management by TermsFeed Generator

Inovační centrum Brno

INOVAČNÍ CENTRUM

Přestavbou jedné z největších budov v areálu Svatopetrská 7 vzniklo v těsné blízkosti centra Brna Inovační centrum SVATOPETRSKA (dále ICS), které od počátku roku 2019 nabízí 360° zázemí a služby pro inovační firmy. ICS je určeno především pro firmy ve fázi dynamického růstu, fungující již více než 3 roky, snažící se dynamicky rozšiřovat, či inovovat svoji činnost. Hlavními partnery Inovačního centra SVATOPETRSKA jsou:

Top-in.cz, a.s. - provozovatel inovačního centra i celého areálu:

  • Top-in.cz, a.s. - provozovatel inovačního centra i celého areálu
  • Masarykova Univerzita, katedra Geografie - na základě Smlouvy o spolupráci
  • VUGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický) - na základě Smlouvy o spolupráci
  • JAIP, o.p.s. (Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání) - na základě Smlouvy o spolupráci
  • Smart City Innovations Institut, z.ú. - na základě Letter of Intent
  • TopGis, s.r.o. (přední pořizovatel mapových podkladů ČR a inovátor) - na základě Smlouvy o spolupráci

Hlavní zaměření ICS je na firmy podnikající v oblasti moderních technologií, ochrany životního prostředí a zvyšování bezpečnosti - předpokládá se osídlení firmami z oblasti geoinformatiky, geodezie a mapových služeb, dále z oblasti Smart cities či regions a 3D projekce, rovněž z oblasti ochrany vody, či interakce vody a krajiny.

K dispozici je 4.500 čtverečních metrů kancelářských, technologických, vývojových a skladových prostor a dostatečné zázemí v lokalitě přiléhající centru Brna i rychle dostupné z křižovatky dálnic D1 a D2.
Projekt ICS navazuje na dlouhodobou činnost provozovatele v inovačním podnikání a na projekt Business Angels Clubu. Kromě možností zasídlení firem tak kromě moderních kanceláří, konferenčního a jednacího zázemí, výkonných serveroven a 24 hodin areálem poskytovaných služeb, slibuje dodatečné služby infrastruktury v právním a finančním poradenství, možnostech validace podnikatelských záměrů, i kontaktu a komunikaci se zkušenými investory. Předběžné rezervace dosahují přibližně polovinu kapacity projektu ICS. Zájemci o partnerství či služby Inovačního centra SVATOPETRSKA jsou tedy vítáni.

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK:

Název projektu: Top-in.cz Inovační centrum SVATOPETRSKA
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_074/0007388

Projekt Inovační centrum SVATOPETRSKÁ si klade za cíl upravit a oživit brownfield na okraji centra Brna – areál bývalého výzkumného ústavu - a proaktivně přispět k rozvoji podnikání a šíření inovací vybudováním pokročilého podnikatelského inkubátoru, který bude poskytovat zázemí a služby pro inovační firmy. Zaměření ICS je především na firmy v oblasti moderních technologií šetřících životní prostředí a zvyšujících bezpečnost.
Název projektu: TOP-IN ÚSPORY ENERGIÍ BUDOVA C
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010488

Předmětem projektu je zvýšení energetické efektivnosti budovy firmy Top-in.cz, a.s. Jedná se o soubor opatření v souladu s výzvou programu Úspory energie (snížení nákladů na vytápění, snížení emisí Kč/kg CO2, zlepšení podmínek pro pobyt v budově v zimních a letních měsících).