Novinky Akce

15. 03. 2013 - Ve Znojmě se chytaly podnikatelské šance

 Pod záštitou TopBio Business Angels Club ve Znojmě 14.3.2013 proběhl seminář „Chyťte svoji šanci, aneb nové zdroje financování podnikatelských projektů“. Několik desítek převážně malých podnikatelů a zájemců o podnikání si vyslechlo sadu poutavých přednášek, završených panelovou diskuzí.

Seminář, jenž je jedním ze série akcí pořádaných dále v Jindřichově Hradci, Jihlavě a Českých Budějovicích uvedla manažerka TopBio BAC Ing. Michaela Novotná. Účastníci se od přítomného zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu dozvěděli o nejnovějších možnostech podpory firem a inovačních projektů. Ing. Pavel Kovařík ze Smartlab Solutions nabídnul komplexní náhled na možnosti marketingových prezentací firem a záměrů, zejména pak chytrá řešení pro web. Program uzavřela série vystoupení přednášejících z Podnikatelského inkubátoru Brno – Jih a účastníci si tak mohli porovnat různé náhledy na stejné události prezentované na jedné straně zástupcem inkubované firmy InQool Ing. Tiborem Szabem a na druhé straně investorem Ing. Pavlem Strašákem.

Na závěrečnou přednášku o možnostech financování malých podniků plynule navázala panelová diskuze, ve které došlo na řadu zvídavých otázek posluchačů na finanční témata a na testování hypotéz podnikatelských nápadů účastníků.

„Potěšilo nás, že naše osvětová činnost prostřednictvím TopBio BAC, nalezla v regionech tak pozitivní ohlas a byť jsme dnes neuzavřeli žádnou investicí do konkrétního záměru je vidět, že i na menších městech je spousta podnikavých lidí.“ uzavřel hodnocení aktivně stráveného dne Ing. Pavel Strašák z pořádající TopBio, a.s.6 V & 8

Na výpis novinek

 

top-in.cz top-in svatopetrska

czen