Zajištění financování

Naší klíčovou dovedností je zajištění financování pro podniky a podnikatele, stejně jako strukturování financí pro perspektivní podnikatelské záměry.

Zajištění mezaninového financování
I ve zdánlivě bezvýchodné situaci jsme schopni identifikovat produktivní aktivity našich klientů a zajistit přechodné financování provozu do doby konsolidace podnikání, které umožní přijetí klasického bankovního úvěru. S pomocí našich finančních partnerů dokážeme restrukturalizovat závazky či vykoupit pohledávky.

Zajištění úvěrového či factoringového financování
Naše znalosti, systémový přístup a osobní kontakty umožňují pro naše klienty i v době finanční krize strukturovat provozní či investiční financování za výhodných finančních podmínek a uspět při jeho pružném zajištění.

Soukromé emise dluhopisů
Pro konsolidované podnikatelské záměry s nedostatkem dlouhodobých investičních zdrojů umíme strukturovat emisi dluhopisů schvalovaných Českou národní bankou, nebo i jen privátní emise směnek. Tento způsob je rovněž vhodný pro záměry využívající tzv. "social funding".

Investice Private Equity
Při financování rozvojových podnikatelských záměrů se naši klienti často rozhodnou vyměnit podíl ve firmě za jistotu finančního partnera, který má strategický zájem na oboru, či jen požaduje touto cestou zhodnotit volné finance. Zvýšení kapitálu firmy často bývá důležitým prvkem při schvalování jejího dluhového financování.


top-in.cz top-in svatopetrska

czen